نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی

فهرست نویسی نسخ خطی

محمد اسکندری هستم نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد (Codicologist)

تماس مستقیم و خصوصی با یک نسخه‌شناس حرفه‌ای پیش از طرح پژوهش علمی، انجام فهرست نویسی کتابخانه‌ای و ارزشیابی نسخ خطی و اسناد آرزوی هر پژوهشگر، مدیریت کتابخانه، مجموعه‌دار و مالکینی است که به نحوی با نسخ خطی و اسناد تاریخی سرو کار دارند، پس در این وبسایت این امکان وجود دارد که پژوهشگران محترم، مدیریت کتابخانه‌ها، مجموعه‌داران و مالکین بتوانند با یک نسخه‌شناس حرفه‌ای به طور مستقیم در تماس باشند. فضای حاکم بر روابط نسخه‌شناس و پژوهشگر کاملا علمی است و نسخه‌شناس دوش به دوش متقاضیان محترم تا ارائه و انتشار نتایج دقیق علمی خواهد بود.
در صفحه چگونگی انجام خدمت تلاش کردم میزان و وسعت حمایت علمی خودم نسبت به پژوهشگران محترم، مدیریت کتابخانه‌ها، مجموعه‌داران و مالکین محترم را نشان بدهم. همچنین در صفحه شرایط دو شرط اصلی و مهم به منظور گریز از هر عیب و نقصی بیان شده است.
هر مورد از کار فهرست‌نویسی و شناسایی نسخ خطی و اسناد تاریخی در سطح حرفه‌ای یک مساله جدیدی پیش‌روی نسخه‌شناس می‌گذارد که نسخه‌شناس باید برای رسیدن به نتیجه دقیق نخست بهترین و دقیقترین روش علمی مستند را تشخیص دهد و من در طول 7 سال گذشته با صدها مساله جدید مواجه شده‌ام.
در نسخه‌شناسی مهارتهای مختلفی از جمله خط شناسی، جلدشناسی، کاغذشناسی، شناخت کاتبان و سبکهای زمانی و منطقه‌ای، مرکب‌شناسی و مهر و نشان شناسی (از جمله خط سیاق) لازم است که بنده خطشناسی را در خدمت اساتید بزرگواری چون استاد خانیپور و استاد قلیچخانی، جلدشناسی را در خدمت استاد عتیقی، کاغذشناسی را در خدمت استاد عظیمی، شناخت کاتبان و سبکهای زمانی و منطقه‌ای را در خدمت استاد انوار، مرکب‌شناسی را در خدمت استاد شیری و مهر و نشان شناسی را در خدمت استاد فراستی فرا گرفتم و در 7 سال گذشته این مهارتهای لازم را در وجود خود فطری کردم.

به منظور اطلاعات بیشتر در وبسایت جستجو کنید و یا
فایل اطلاعات تکمیلی من در فرمت PDF را دانلود کنید.

برخی حوزه‌های مرتبط با انجام سفارش فهرست نویسی

خط سیاق

سیاقت

خط سياق يا سياق به تنهايي اشاره به خط مخصوص محاسبات به اصطلاح حسابداري در قرون گذشته ايران و كشورهاي همسايه ايران دارد، سياق يگانه خط متعارف محاسبات حسابداري در گذشته بود كه بعداً اعداد رياضي متعارف امروزي جاي آن را گرفت.

مهر و تمبر

مهرشناسی

به طور معمول مهر و نشان در مبحث نسخه شناسي و سندشناسي به منظور تاييد نوشته و مطالب - بيشتر در اسناد - از جانب صاحب مهر و نشان مطرح است و امروزه نيز چنين است و تنها تفاوت موجود امروز با گذشته خواندن و فهم سخت مهر و نشانهاي تاريخي است.

کاغذشناسی

کاغذشناسی

بحث كاغذ و كاغذشناسي در علم نسخه‌شناسي و سندشناسي از اهميت بالايي برخوردار است، يك نسخه‌شناس و سندشناس حرفه‌اي به راحتي به كمك اختلافهاي موجود در كاغذها مي‌تواند به نتيجه گيري‌هاي دقيقي دست بزند. مثلاً مشخص كند كه نسخه يا سند مورد نظر جعلي است يا نه.


جلدشناس

جلدشناسی

بزرگترين مجموعه‌دار و متخصص جلد و جلدسازي در ايران كسي نيست جز استاد مهدي عتيقي، خانواده معظم ايشان در حدود ٦٥٠ سال گذشته در كار جلد و جلدسازي فعال و پيشينه دارد و اين واقعاً شگفت آور و منحصر به فرد مي‌نمايد

خط و نگارش

خط و خطوط اسلامی

نوع خط و نگارش يكي از عناصر اصلي در كارشناسي نسخ‌خطي و انواع سندهاي تاريخي است و فهرست‌نگار نسخ خطي و اسناد بايد به اين موارد در گزارش خود اشاره كند. يك نسخه يا سند تاريخي هر چند در يك مورد از نوع خط و نگارش مربوط به زماني غير از زمان خودش باشد، احتمال قوي ما با يك مورد جعلي رو به رو هستيم.

سندشناسی

سنشناس

سندشناس كسي است كه به اختلاف شكل و شمايل و جزئيات اسناد بر حسب زمان و مكان واقف باشد و توان آن را داشته باشد تا با نگاه كردن به سندي سريع تشخيص دهد كه اين سند مربوط به چه دوره‌اي است همچنین اسناد از قباله ملكي گرفته تا قباله ازدواج معمولاً منقوش به مهر و نشان‌هاي مختلفي است كه اين مهر و نشان‌هاي مختلف خود علم و بررسي جداگانه‌اي مي‌طلبد.

تماس مستقیم و خصوصی با نسخه‌شناس حرفه‌ای
تماس با واتساپ+تماس با تلگرام