تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای

statistician for hire

تماس با آماریست حرفه ای به منظور بالا بردن سرعت و دقت پژوهشهای علمی و دانشگاهی

آماریست
حامی پژوهشگران تا آخرین مرحله پژوهش، اصلاح کننده بیان روش تحقیق، محاسبه روش نمونه گیری، محاسبه پایایی پرسشنامه، توضیح روش تجزیه و تحلیل داده ها در فصل سوم و کل فصل چهارم، همچنین ارائه آموزشهای مورد نیاز محقق برای جلسه دفاع در تعهد و حمایت آماریست در خصوص پژوهشهای دانشگاهی است.
آماریست دانشمند علم آمار است و علم آمار علمی است كه با بررسی دادهها به پیش بینی آینده یا كشف وضعیت موجود كه معمولا ناشناخته است می پردازد. آماریست های امروزی حتما باید دارای ٤ مهارت اساسی داده یابی، حل مساله، ارتباطات اجتماعی و مهارتهای كامپیوتری باشند. ارتباط با یك آماریست حرفه ای آرزویی است كه هر محقق و پژوهشگر در دل خود دارد، تشكیل گروه محقق – آماریست، توان، دقت و سرعت پژوهش را به طور چشمگیری افزایش می دهد. امروزه علاوه بر پژوهشهای دانشگاهی، آزمایشگاههای علمی، كسب و كار، كشاورزی، بهداشت و بخش دولتی آماریستها به میدان پیش بینی مسابقات ورزشی، به صورت حرفه ای نیز وارد شده اند و در این مورد می توان به شركت اسپن یا ای اس پی ان ESPN و كانال تلویزیون اسپورت سنتر Sportscenter آن اشاره كرد. این واژه در زبان فارسی دارای معادلاتی چون آمارشناس، آمارگر، آماردان، متخصص آماری و كارشناس آمار می باشد.

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691