تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای

تماس با آماریست حرفه ای

تحلیل آماری با ایویوز

تحلیل آماری با نرم افزار ايويوز
ايويوز نرم افزار اقتصاد سنجي است که به جهت سادگي و كاربر پسندي بالاي خود بالاترین بسماد تحليل هاي اقتصاد سنجي را به خود اختصاص داده است.
به طور مرسوم اين ديدگاه ايجاد شده است كه نرم افزار ايويوزEviews يك نرم افزار اقتصاد سنجي Econometrics Software است، هر چند ديگر نرم افزارهاي توانایی در اين ميدان وجود دارد. گفته مي شود نرم افزار ايويوز چون از سادگي و كاربر پسندي بالايي برخوردار است بيشتر در تحليل هاي اقتصاد سنجي Econometric Analysis مورد اقبال عموم قرار گرفته است ولي به عقيده نگارنده نرم افزار ايويوز هم كاربر پسند و راحت است و هم قدرت خوبی برای تحليل آماري دارد به طوري كه كمتر موردي است در تحليل هاي اقتصاد سنجي كه مخصوصا به كمك بخش دستوري يا برنامه نويسي Command اين نرم افزار نتوان انجام داد. سازندگان نرم افزار ايويوز نيز مثل اينكه با آگاهي از اين دو خصوصيت نرم افزارشان سادگي و قدرتمندي به تازگي با قرار دادن بخش كامندكپچر Command Capture كه معادل دستوري منوهاي نرم افزار ايويوز را نشان مي دهد سعي كرده اند سادگي را با قدرت تلفيق دهند، توجه داشته باشيد، زماني كه از قدرت صحبت مي شود بيشتر مربوط به بخش دستوري نرم افزار ايويوز است چون با اين بخش است كه خيل وسيعي از ريزه كاريهاي تحليل هاي اقتصاد سنجي را مي توان لحاظ كرد كه بعضا به كمك بخش منويي نرم افزار ايويوز اين امكان نيست. نرم افزار ايويوز در شروع كار و در قسمت Workfile Structure Type آمده سه گروه مهم داده هاي اقتصاد سنجي را لحاظ كرده است يعني داده هاي مقطعي Cross sectional data، داده هاي سري زماني Time Series Data و داده هاي پنل يا همون داده هاي تلفيقي Panel Data و از آنجا كه نرم افزار ايويوز يك نرم افزار آبجك گرا Object Oriented Software است پس از ورود داده ها دو آبجك object ديفالت c و resid را در هر فايل كاري قرار مي دهد كه c بردار ضرايب Vector of Coefficients است و ضرايب رگرسيون در اين Object ذخيره مي شود و Resid مخفف پسماندها است كه پسماندهاي معادلات رگرسيوني بعد از هر تخمين در اين پوشه ذخيره مي شود. نرم افزار ايويوز در قسمت Help و در منوي Pdf Doc و در قسمتObject Reference آمده انواع و اقسام Object ها را معرفي و توضيح داده است و شما به راحتي در تحليل اقتصاد سنجي خود مي توانيد براي ساخت يك Object دلخواه از منوي Object استفاده كنيد و بعد از باز شدن اين منو از انواع و اقسام Object هر كدام را كه مناسب دونستيد انتخاب كنيد.

يكي ديگر از جنبه هاي مهم كاربر پسند نرم افزار ايويوز در تحليل هاي اقتصاد سنجي اين مساله است كه در نرم افزار ايويوز كاربر مي تواند داده هاي مورد نظر خويش را به هر فرمت و شكلي كه هست وارد نرم افزار كند Text Document, Excel, Stata, Spss و ديگر فرمتها. همچنین روشهاي زيادي براي ورود داده هاي اقتصاد سنجي در نرم افزار ايويوز وجود دارد كه يكي از ساده ترين آنها درگ اند دراب Drag and Drop است، يعني داده ها را انتخاب مي كنيد و مي كشيد و در محيط نرم افزار ايويوز رها مي كنيد، بعد نرم افزار ايويوز به صورت هوشمندانه و با كمك هوش مصنوعي Artificial Intelligence خويش شروع مي كند به شناسايي و خواندن داده هاي شما و نوع داده هاي شما را تشخيص مي دهد و در پايان اين نكته داراي اهميت خاصي است كه اشاره شود نرم افزار ايويوز علاوه بر قدرت تحليل داده هاي اقتصاد سنجي از آنجا كه در تحليل هاي اقتصاد سنجي نمايش نموداري يك امر مهمي است و بدون شك مي توان گفت هر تحليلي در اقتصاد سنجي احتياج به نمايش نموداري دارد، در اين زمينه نيز به سادگي انتخاب داده ها و كليك گزينه View و بعد گزينه Graph كم نظرترين امكانات نموداري را ارايه مي كند و شما مي توانيد انواع و اقسام نمايش نموداري اقتصاد سنجی را به زيباترين صورت ارائه دهید.

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691