تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای


تحلیل آماری با نرم افزار JMP

نرم افزار جامپ یا جی ام پی (jmp) كه به طور رسمی از طرف شركت سازنده جامپ تلفظ می‌شود یك نرم افزار تحلیل آماری با قابلیت‌های گوناگونی است كه در سه پكیج "نمونه رایگان" یا همان free trial ، "جامپ" یا همان jmp با قیمت ١٧٨٥ دلار امریكا، معادل ٢٧ ملیون تومان ایران و "جامپ پرو" یا همان jmp pro با قیمت ١٤٩٠٠ دلار امریكا، معادل ٢٢٤ ملیون تومان ایران ارائه می‌شود، پكیج نرم افزاری جامپ (jmp) در كل سیستم عامل‌های موجود Windows، IPhone/Ipad، Mac و Web-based قابل اجرا می‌باشد. این پكیج نرم افزاری به اعلان سایت Financeonline در بین ٢٠ پكیج برتر نرم افزاری رده نرم افزاریSurvey Software دنیا قرار دارد و از قابلیت‌های قابل توجه آن می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
1- تجسم داده یا Data Visualization
2- جمع آوری اطلاعات یا Data Acquisition
3- گروه بندی و ساخت داده های زیرمجموعه‌ای (Group And Subset Data)
4- بررسی آماری کلمات متون (Text Exploration)
5- طراحی آزمایش ها (Design Of Experiments)
6- قابلیت اطمینان و تجزیه و تحلیل (Reliability And Analysis)
7- کنترل کیفیت و مهندسی فرایند (Quality And Process Engineering)
8- تحقیقات مصرف کننده و بازار (Consumer And Market Research)
9- اتوماسیون و اسکریپتینگ (Automation And Scripting)
10- مدل سازی پیش بینی کننده و اعتبارسنجی مقطعی (Predictive Modeling And Cross-Validation)
11- مقایسه مدلی (Model Comparison)
12- فرم بندی انبار و کد نمره (Formula Depot And Score Code)
13- شبیه سازی سیستم های قابل بازیابی (Repairable Systems Simulation)
14- مدل های مخلوط (Mixed Models)
15- آمار محاسباتی پیشرفته (Advanced Computational Statistics)
16- اشتراک و به اشتراک گذاشتن نتایج (Share And Communicate Results)
17- تجزیه و تحلیل داده های بالینی (Clinical Data Analysis)
18- نظارت بر داده ها (Data Monitoring)
19- نظارت بر ریسک (Risk-Based Monitoring)
20- تحلیل پروفایل و گفته های بیماران (Patient profiles and Narratives)
21- مدیریت داده ها و تشخیص صداقت (Data Management And Integrity)
22- بیومتریک و آمار زیستی (Biometrics And Biostatistics)
23- تجزیه و تحلیل داده های ژنومی (Genomic Data Analysis)
24- انتخاب ژنوم برای بهبود محصول (Genomic Selection For Crop)
25- آلودگی زایی (Improvement)
26- دارو زاد شناسی یا ژنومیک دارویی (Pharmacogenomics)
27- بررسی عبارات (Expression)
28- ژنتیک آماری (Statistical Genetics)
29- توالی یابی نسل جدید (Next-Gem Sequencing)
30- نقشه برداری تطبیقی (Linkage Mapping)
و از نرم افزارهای رقیب و جایگزین پکیج جامپ نیز می‌توان به نرم افزارهای Ask Nicely، Wufoo، Zoho Survey، ProProfs Survey Maker و QuickTapSurvey اشاره کرد.

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691