تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای

تحلیل آماری با نرم افزار Atlas.ti

نرم افزار اطلس تی آی (Atlas.ti) یكی از نرم افزا‌های گروه اطلس‌ها كه شامل نرم افزار اطلس ای آر پی (Atlas ERP) كه نرم افزار حسابداری است و اینفجی اطلس (Infegy Atlas) كه یك نرم افزار بازاریابی و بزینس هوشمند است، می‌باشد. این نرم افزار بیشتر به عنوان نرم افزار تحلیل داده‌های كیفی شناخته شده است چون قادر به تحلیل داده‌هایی از نوع صوتی مثل سخنرانی، متن نوشتاری، فیلم و گرافیك است. نرم افزار اطلس تی ای در سال ١٩٩٢ در دانشگاه برلین ارائه شد و از سال ١٩٩٣ قدم به تجاری شدن نهاد. در حال حاضر توان نرم افزار اطلس تی آی در حد و حدود كدگذاری داده‌ها، یادآوری یا Demoing، مقایسه متون، شبكه بندی داده‌ها، استخراج و خروجی دادن كدهای مرتبط به داده‌ها به منظور تحلیل‌های بیشتر در نرم افزارهایی چون Spss و R است. از رقبای این نرم افزار نیز می‌توان به نرم افزار sas و Spotfire اشاره كرد.

تحلیل داده با نرم افزار اطلس تی آی

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691