نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی

 سندشناسي ايراني

سند و سندشناسي ايراني اسلامي

در هر مقطع زماني در طول تاريخ چند هزار ساله ايران اسناد تاريخي - كه در اين جا منظور سند در مقابل كتاب مجلد است - شكل و شمايل خاص آن مقطع زماني را داشته‌اند و سندشناس كسي است كه به اين اختلاف شكل و شمايل و جزئيات اسناد بر حسب زمان و مكان واقف است و توان آن را دارد با نگاه كردن به سندي سريع تشخيص دهد كه اين سند مربوط به چه دوره‌اي است. اسناد از قباله ملكي گرفته تا قباله ازدواج معمولاً منقوش به مهر و نشان‌هاي مختلفي است كه اين مهر و نشان‌هاي مختلف خود علم و بررسي جداگانه‌اي مي‌طلبد. در بحث جعل سند معمولاً جاعلان از كاغذهاي سفيد قديمي مابين نسخ خطي استفاده و اقدام به جعل سند مورد نظر خود مي‌كنند كه به راحتي توسط يك استاد سندشناس در بيشتر موارد قابل تشخيص است و در اين تشخيص دانش سندشناس از مركبهاي نوشتاري، كاغذ، ويژگيهاي نوشتاري و ... كمك كننده است. در سندشناسی است كه خط سياق مطرح مي‌شود و يك سندشناس يا فهرست‌كننده اسناد لازم دارد بر خواندن و فهم مطالب نوشته شده به اين خط در اسناد توانا باشد. مي‌توان به جرأت گفت بيشتر اسناد بالاي هشتاد سال قدمت، سرشار از نوشته‌هاي سياقي است. يك نسخه‌شناس كمتر با خط سياق برخورد خواهد كرد ولي يك سندشناس هميشه درگير خط سياق خواهد بود. نكته عجيب و شگفت انگيزي كه در اسناد تاريخي نهفته است اين مساله مي‌باشد كه انسان در برخورد با اين اسناد به شرط خواندن و فهم مطالب مندرج در سند، مخصوصاً تواريخ و اماكن ذكر شده، انگار توسط نيرويي به گذشته كشيده مي‌شود و چنان سفري را تجربه خواهد كرد كه در وهم و گفتار نگنجد.

به منظور اطلاعات بیشتر در وبسایت جستجو کنید و یا
فایل اطلاعات تکمیلی من در فرمت PDF را دانلود کنید.

تماس مستقیم و خصوصی با نسخه‌شناس حرفه‌ای
تماس با واتساپ+تماس با تلگرام