نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی

تماس با آماریست حرفه ای

كاغذ و كاغذشناسي در نسخ خطي و اسناد تاريخي ايران

بحث كاغذ و كاغذشناسي در علم نسخه‌شناسي و سندشناسي از اهميت بالايي برخوردار است، چون اين كاغذ و مواد مشابه كاغذ (چرم، چوب و ...) هستند كه امكان ايجاد نسخه و سند را به افراد مي‌دهند و از آنجا كه اين كاغذ در ابعاد زماني و مكاني به طور يكسان ساخته نشده است و ابعاد زماني و مكاني ناشي از عوامل انساني و غير انساني باعث به وجود آمدن برخي خصوصيات يگانه و خاص در كاغذ شده‌اند يك نسخه‌شناس و سندشناس حرفه‌اي به راحتي به كمك اختلافهاي موجود در كاغذها مي‌تواند به نتيجه گيري‌هاي دقيقي دست بزند. مثلاً مشخص كند كه نسخه يا سند مورد نظر جعلي است يا نه و با تاريخ مندرج هماهنگي دارد يا خير. حال شما تصور كنيد تصميم گرفته‌ايد كاغذشناس شويد به طوري كه از عامل كاغذ به عنوان يك عامل تشخيصي بتوانيد استفاده كنيد، پس لازم است تمامي يا حجم وسيعي از انواع كاغذهاي قديمي را لمس، بررسي و مقایسه كنيد و به خاطر بسپاريد.
به نظر شما امكان چنين چيزي وجود دارد كه شخصي چنان مجموعه‌اي از كاغذهاي تاريخي را در اختيار داشته باشد كه بتواند لمس، بررسي و مقايسه كند و خصوصيات هر نوع را نيز به خاطر بسپارد؟ ممكن است كسي را بتوان پيدا كرد كه به تمامي يا بيشتر كاغذهاي قديمي جهان اسلام يا ايران دسترسي داشته باشد؟
در پاسخ بايد گفت بله شخصي وجود دارد كه با بيشتر كاغذهاي جهان اسلام و ايران آشنايي دارد و آن كسي نيست جز استاد حبيب‌اله عظيمي، ريس پيشين بخش نسخ‌خطي و اسناد كتابخانه ملي ايران و بنده اين امتياز را داشتم كه در معيت و پيشگاه ايشان كاغذشناسي جهان اسلام را فراگيرم.

به منظور اطلاعات بیشتر در وبسایت جستجو کنید و یا
فایل اطلاعات تکمیلی من در فرمت PDF را دانلود کنید.

تماس مستقیم و خصوصی با نسخه‌شناس حرفه‌ای
تماس با واتساپ+تماس با تلگرام