نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی

مهر و نشان ايراني

مهرشناسي و نشانه شاسي ايراني

به طور معمول مهر و نشان در مبحث نسخه شناسي و سندشناسي به منظور تاييد نوشته و مطالب - بيشتر در اسناد - از جانب صاحب مهر و نشان مطرح است و امروزه نيز چنين است و تنها تفاوت موجود امروز با گذشته بعضاً خواندن و فهم سريع و راحت مهر و نشان امروزي و سختي فهم و خواندن مهر و نشانهاي تاريخي است. امروزه به مهر و نشان بيشتر از لحاظ درج اسم و برند توجه مي‌شود ولي در گذشته مبحث مهر و نشان در دل خود يك هنر ارزشمند داشت، هنري كه به دنبال نشان دادن زيبايي و عظمت بود. خطوط زيبايي كه معمولاً از بالا به پايين خوانده مي‌شد و چه از لحاظ بار معنايي و چه از لحاظ خوشنويسي و چه از لحاظ ثبت تاريخ و مكان از تكنيك‌هاي زيباشناختي برخوردار بود. مهر زنان با حالت زنانه و مهرهاي پادشاهان و وزيران با حالت خاص شاهانه توسط هنرمندان خاص مهر و نشانسازي ساخته مي‌شده است و شعار و فلسفه وجودي و فكر افراد صاحب مهر را مي‌توان از مهرها خواند و احساس كرد.

به منظور اطلاعات بیشتر در وبسایت جستجو کنید و یا
فایل اطلاعات تکمیلی من در فرمت PDF را دانلود کنید.

تماس مستقیم و خصوصی با نسخه‌شناس حرفه‌ای
تماس با واتساپ+تماس با تلگرام