نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی

خط سياق

خط سياق و سياقت

خط سياق يا سياق به تنهايي اشاره به خط مخصوص محاسبات به اصطلاح حسابداري در قرون گذشته ايران و كشورهاي همسايه ايران دارد، سياق يگانه خط متعارف محاسبات حسابداري در گذشته بود كه بعداً اعداد رياضي متعارف امروزي جاي آن را گرفت. اين خط معمولاً به صورت كشيده و دربرگيرنده اعداد، حروف و اوزان بود. خط سياق بر حسب مكان و زمان تغييراتي را در خود نشان مي‌دهد، مثلاً خط سياق دوران قاجاريه با خط سياق دوران پهلوي اول متفاوت است و همچنين خط سياق ايران با خط سياق معمول در تركيه و هندوستان تفاوت دارد. برخي از شواهد محكم نشان دهنده اين مطلب است كه خط سياق از ايران به تركيه و هندوستان رفته است. اكثر صاحبنظران بر اين عقيده هستند كه خط سياق و سياقت از لحاظ كلمه‌اي يك كلمه عربي است و برخي ديگر با ارائه مستندات محكم به دنبال ثبت اين حقيقت هستند كه كلمه و تلفظ سياق با معناي مرتبط امروزي آن در متون اوستايي يافت مي‌شود و منبع ايراني دارد.
چون در زمانهاي گذشته شغل و منبع درآمد افراد معمولاً در طبقه‌هاي مختلفي قابل طبقه‌بندي بود و هر طبقه از ورود افراد طبقه‌هاي ديگر به جمع خود حراس داشت و دوست داشت طبقه خود را در مقابل هجوم طبقات پايينتر جامعه حفظ كند و اگر امكان داشته باشد خود به طبقات بالاتر نفوذ كند و حراست و نگهداري از نفوذ افراد طبقات پايينتر جامعه به طبقه‌اي خاص وظيفه تك تك افراد آن طبقه بود، خط سياق توسط طبقه به اصطلاح حسابدار اختراع و مورد استعمال قرار گرفت به طوري كه امكان نفوذ افراد طبقات پايينتر اجتماع به اين طبقه گرفته شود. يك خط رمزي و مشكل را تصور كنيد كه فقط از پدر به پسر انتقال مي‌يافت و يادگيري آن توسط ديگران راحت نبود و فقط طبقه به اصطلاح حسابدار بود كه مي‌دانست چه نوشته است، اين شگرد آنقدر استادانه طراحي شده بود كه هم براي نوشتن و ثبت حسابهاي مردم مي‌شد پول گرفت و هم براي خواندن حسابهاي ثبت شده گذشته. تصور كنيد حسابدار شركت شما يك فرد ژاپني باشد و به خط ژاپني محاسبات و حسابهاي شركت شما را ثبت كند، شما هم در هنگام ثبت حسابها به آن فرد احتياج داريد و بايد دستمزد ايشان را پرداخت كنيد و هم هنگام خواندن مطالب ثبت شده گذشته كه متوجه شويد چه حسابهايي ثبت شده است. پس اين بود كه طبقه ژاپني به ابرقدرت جهان تبديل شد.

به منظور اطلاعات بیشتر در وبسایت جستجو کنید و یا
فایل اطلاعات تکمیلی من در فرمت PDF را دانلود کنید.

تماس مستقیم و خصوصی با نسخه‌شناس حرفه‌ای
تماس با واتساپ+تماس با تلگرام