تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای


دو شرط قابل توجه در ارائه خدمات تحلیل آماری

نخست

فردی كه مقاله و یا پایان نامه خود را شخصاً تا تجزیه و تحلیل داده‌ها پیش می‌برد و به سبب پیچیدگی تحلیل آماری داده‌های خود لازم دانسته است از یك آماریست حرفه‌ای كمك بگیرد یك پژوهشگر واقعی است، به طوری که گفتار و احساساتش گواه واقعی بودنش می‌باشد. این شخص همان متقاضی واقعی و مورد انتظار وبسایت تماس با آماریست می‌باشد كه توان و انگیزه عملیاتی بالایی برای نگارنده (آماریست) ایجاد خواهد كرد و نگارنده از هیچ كوششی در تحلیل آماری و آموزش ایشان نه خسته و نه دریغ خواهد كرد، به استثنای این حالت نگارنده توان و حوصله‌ای در همكاری ندارد.

بعد

علم آمار برخلاف بعضی از رشته‌های علوم انسانی كه توان تحلیل و نتیجه گیری از هر چیزی را در خود می بینند، توان تحلیل هر چیزی را ندارد و نتایج منتج شده از آن حالت ریاضی و بدون تغییر دارند مگر اینكه آماریست با دستكاری اعداد و ارقام عمداً قصد تغییر حقیقت را داشته باشد. بر این اساس وبسایت تماس با آماریست توان تحلیل و نتیجه گیری پژوهش‌های خارج از قائده و قانون علم آمار را ندارد و در بررسی اولیه داده‌ها و اهداف ارسالی این مساله در صورت وجود تشخیص و به عرض متقاضی خواهد رسید.

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691