تماس با آماریست

تحلیلگر داده

تماس با آماریست حرفه ای به منظور بالا بردن سرعت و دقت پژوهشهای علمی و دانشگاهی

آماریست
حامی پژوهشگران تا آخرین مرحله پژوهش، اصلاح کننده بیان روش تحقیق، محاسبه روش نمونه گیری، محاسبه پایایی پرسشنامه، توضیح روش تجزیه و تحلیل داده ها در فصل سوم و کل فصل چهارم، همچنین ارائه آموزشهای مورد نیاز محقق برای جلسه دفاع در تعهد و حمایت آماریست در خصوص پژوهشهای دانشگاهی است.
آماريست دانشمند علم آمار است و علم آمار علمي است كه با بررسي دادهها به پيش بيني آينده يا كشف وضعيت موجود كه معمولا ناشناخته است مي پردازد. آماريست هاي امروزي حتما بايد داراي ٤ مهارت اساسي داده يابي، حل مساله، ارتباطات اجتماعي و مهارتهاي كامپيوتري باشند. ارتباط با يك آماريست حرفه اي آرزويي است كه هر محقق و پژوهشگر در دل خود دارد، تشكيل گروه محقق – آماريست، توان، دقت و سرعت پژوهش را به طور چشمگيري افزايش مي دهد. امروزه علاوه بر پژوهشهاي دانشگاهي، آزمايشگاههاي علمي، كسب و كار، كشاورزي، بهداشت و بخش دولتي آماريستها به ميدان پيش بيني مسابقات ورزشي، به صورت حرفه اي نيز وارد شده اند و در اين مورد مي توان به شركت اسپن يا اي اس پي ان ESPN و كانال تلويزيون اسپورت سنتر Sportscenter آن اشاره كرد. اين واژه در زبان فارسي داراي معادلاتي چون آمارشناس، آمارگر، آماردان، متخصص آماري و كارشناس آمار مي باشد.

کانال های آموزشی

کانال های ارتباطی